Czas cyklu

Czas cyklu tc [s], jest to łączny czas poszczególnych faz procesu wtryskiwania. Ilość faz jest uzależniona od skomplikowania maszyny i formy wtryskowej (Rysunek 1).

Rysunek 1: Przykład elementów składowych czasu cyklu.
Rysunek 1: Przykład elementów składowych czasu cyklu.

Czas cyklu jest parametrem, który podlega ciągłej kontroli ze względu na bezpośredni wpływ na wydajność produkcji. Jego wstępne określenie umożliwia kalkulację kosztów produkcji i szacunkowe określenie czasu trwania produkcji.

Powiedzenie „czas to pieniądz” w przypadku formowania wtryskowego jest jak najbardziej uzasadnione. Zmniejszenie o jedną sekundę czasu cyklu może znacząco zwiększyć opłacalność produkcji i obniżyć cenę części.

Na czas cyklu składają się:

 • operacje maszynowe dotyczące ruchów mechanicznych wtryskarki,
 • operacje technologiczne związane z prowadzeniem procesu wtryskiwania,
 • operacje manipulacyjne podczas których odbywa się wysunięcie wtryśniętej wypraski.

Podstawowymi fazami czasu cyklu są (Rysunek 2):

 1. Zamknięcie formy.
 2. Dojazd agregatu wtryskowego.
 3. Wtrysk.
 4. Docisk.
 5. Dozowanie/plastyfikacja.
 6. Odjazd agregatu wtryskowego.
 7. Chłodzenie.
 8. Otwarcie formy.
 9. Czas przerwy (w czasie przerwy odbywa się wyformowanie i ewentualny odbiór wypraski z przestrzeni roboczej formy, wkładanie zaprasek itp.).
Rysunek 2: Elementy składowe czasu cyklu.
Rysunek 2: Elementy składowe czasu cyklu.

Można zauważyć, że przy standardowym procesie wtrysku, największy wpływ na czas cyklu tc ma czas chłodzenia tch. Przy produkcji wyrobów cienkościennych o czasie cyklu decyduje czas plastyfikacji tpl.

Nowoczesne maszyny pozwalają na dokładną analizę czasu cyklu. Wybrane czasy przedstawiane są na prezentacji graficznej, na której możemy obserwować w czasie rzeczywistym przebieg całego cyklu produkcji wypraski.

Rysunek 3: Graficzna analiza czasu cyklu na przykładzie maszyny Wittmann-Battenfeld
Rysunek 3: Graficzna analiza czasu cyklu na przykładzie maszyny Wittmann-Battenfeld.
Rysunek 4: Strona konfiguracji składowych do analizy czasu cyklu na przykładzie maszyny Wittmann-Battenfeld
Rysunek 4: Strona konfiguracji składowych do analizy czasu cyklu na przykładzie maszyny Wittmann-Battenfeld.
Rysunek 5: Graficzna analiza czasu cyklu na przykładzie maszyny Engel.
Rysunek 5: Graficzna analiza czasu cyklu na przykładzie maszyny Engel.
Rysunek 6: Graficzna analiza czasu cyklu na przykładzie maszyny Krauss Maffei.
Rysunek 6: Graficzna analiza czasu cyklu na przykładzie maszyny Krauss Maffei.

 

Poza powyższymi fazami, na ustalenie czasu cyklu ma wpływ:

 1. Konstrukcja wypraski (grubość ścianki, wysokość części – im dłuższa, tym większa konieczność otwarcia formy itp.).
 2. Konstrukcja maszyny na której odbywa się produkcja (maszyna hydrauliczna, maszyna elektryczna).
 3. Poziom wyszkolenia i zdolności operatora odpowiedzialnego za uruchomienie tego procesu.
 4. Materiał z którego produkowana jest część.
 5. Konstrukcja formy (standardowy układ chłodzący, konformalny układ chłodzący, system wypychania wypraski hydrauliczne lub pneumatyczne itp.).

Niedopuszczalne jest samowolne skracanie czasu cyklu przez niewykwalifikowany personel.
Skracając czas cyklu zmieniamy czas obciążenia termicznego materiału w cylindrze, wpływając na efektywność odbioru ciepła z wypraski podczas chłodzenia. Ma to bezpośredni wpływ na wielkość skurczu, a tym samym na ostateczną jakość części.

Jedna myśl w temacie “Czas cyklu”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *